SeniorAkadémia

 

"Telo nám môže zostarnúť, nohy nám môžu zoslabnúť,
ale naše srdce a duša môžu stále lietať."

logo-saSeniorakadémia (SA) ponúka seniorom program sledujúci trend celoživotného vzdelávania, ktorý je v súlade so životným obdobím seniora a s jeho postavením v spoločnosti; podporuje zachovanie, resp. zlepšenie psychického aj fyzického zdravia, podporuje spoločenské a sociálne väzby seniora.
SA je určená tým, ktorí majú záujem rozšíriť, prehĺbiť alebo doplniť si vybrané oblasti poznania. Podmienkou účasti je veková hranica 50 rokov, vyplnená prihláška a zaplatený stanovený poplatok. Nie je zadaná podmienka minimálnej úrovne dosiahnutého vzdelania účastníka.