Vyhodnotenie SA v škol. roku 2014-15

V druhom ročníku sme si zopakovali s lektormi p. Luknárovej a p. Havlovičom tému „DEJINY A VÝVOJ MČ RAČA“. Prezentačný materiál, ktorého základom bola kniha o Rači od p. Havloviča, sme doplnili oproti predchádzajúcemu roku ďalšími starými i novými fotografiami Rače, Rendezi a Krasňan, obrázkami obrazov račianskeho maliara p. Polakoviča. Účastníci dostali okrem základného študijného materiálu aj doplnkové materiály od oboch lektorov. O pestovaní račianskeho vína porozprával p. Dušan Žitný, sme navštívili Račiansku izbu.
Opäť skvelý zážitok.
Témy jednotlivých sústredení:
1.    Po stopách histórie v Rači
2.    História vzniku a pomenovania obce v povestiach a v dokumentoch, návšteva v Račianskej pamätnej izbe
3.    O vinohradníctve a vinárskych tradíciách v Račišdorfe
4.    História račianskych kostolov a kaplniek, tradície a ľudové zvyky zimného obdobia v Račišdorfe
5.    Kuriálne domy a usadlosti; história najstaršej račišdorfskej ulice
6.    Tradičný spôsob života v Račišdorfe, roboty a úžitok z vinohradov
7.    Tradície a ľudové zvyky jarného obdobia, Ot Fašanku po svatojánsku noc
8.    Voda a oheň – dobrí sluhovia, ale zlí páni, o veľkých požiaroch a povodniach v obci; vznik a tradície Dobrovoľného hasičského spolku v Račišdorfe
9.    Roky meruôsme v Račišdorfe; kultúrny a spoločenský rozvoj v obci od 2. polovice 19. Storočia
10.    História račišdorfských škôl, významné osobnosti obce
11.    Od konskej železnice po rozvoj Rendeza
12.    Premeny Račišdorfu na Raču, jednu z mestských častí veľkej Bratislavy.

Druhým študijným predmetom račianskej SA bola téma PSYCHOLÓGIA V NAŠOM ŽIVOTE I.
Ako lektori sa vystriedali viacerí prednášatelia, stretnutia sa niesli v atmosfére prednášok s bohatou diskusiou k jednotlivým témam, ale aj rôzne cvičenia, účastníci si vyskúšali niektoré psychologické testy a porovnali si ich s vlastným sebapoznaním.
Účastníci si z každej prednášky odniesli študijné materiály, ktoré im umožnili kedykoľvek sa vrátiť k získaným informáciám a porozmýšľať nad nimi.
1.    O čom nám psychológia rozpráva
2.    Človek je tvor spoločenský, ako spolu žijeme a spolupracujeme
3.    Vývojové obdobia človeka a ich špecifiká
4.    Osobnosť človeka
5.    Komunikácia medzi ľuďmi
6.    Neverbálna komunikácia
7.    Keď konflikty kazia naše dni
8.    Empatická asertivita
9.    Riešenie a zvládanie záťažových situácií
10.    Ako prežívame zmeny v živote
11.    Psychologické poradenstvo
12.    Psychológia životnej múdrosti;

Bohužiaľ, dve ponúkané témy sa nenaplnili záujemcami tak, aby sa mohla otvoriť študijná skupina. Veríme, že sa k nim v budúcnosti opäť vrátime.
„ZAČÍNAM PODNIKAŤ PO PÄŤDESIATKE“
„SVIATOČNÉ A MIMORIADNE PRÍLEŽITOSTI V NAŠOM ŽIVOTE“

Kontaktné údaje

JMPROFI, s.r.o.
Mudrochova 3, 831 06 Bratislava III.
Mobil: 0904 858 234
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Všetky práva vyhradené JM Profi, s.r.o. © 2012. Webdesign by trueCreative.