AKO SME ZVLÁDLI ŠTUDIJNÝ ROK RAČIANSKEJ SENIORAKADÉMIE 2013/14

V septembri 2013 sme zahájili 1. ročník SA dvomi predmetmi – „Dejiny a vývoj MČ Rača“  a „Psychické a fyzické zdravie“.

Prvý predmet „Dejiny a vývoj MČ Rača“ prednášali 2 kľúčoví lektorí: Dobroslava Luknárová /spoluautorka knižky „Vinohradnícke povesti“/ a Ľudovít Havlovič /autor knihy „Rača“/. Prednášku o vinohradníctve v Rači šarmantne zvládol p. Máťuš, ktorý k prednáške pristúpil v zmysle zásad Komenského a priniesol aj ukážky produktov račianskych viníc..... O Rendezi, jeho histórii a kultúrnom, spoločenskom a športovom živote prišiel porozprávať p. Wenzl.

Pôvodný powerpointový materiál, ktorý mal 290 slydov sme pripravili na základe knihy p. Havloviča. V priebehu prednášok sme ho postupne obohacovali ďalšími fotografiami o Rači, ktoré sme si vygooglili, fotografiami, ktoré priniesli účastníci zo svojich rodinných archívov, ale aj fotografiami obrazov račianskeho maliara p. Polakoviča, ktoré emočne vhodne dopĺňali prezentáciu. Účastníci dostali študijný materiál, ktorý kopíroval textovú časť prezentácie a na každú prednášku lektori pripravili samostatnú prílohu s ďalšími poznatkami. Celkom sme absolvovali 12 prednášok obohatených diskusiou a  spomienkami účastníkov na život v Rači:

 1. Po stopách histórie v Rači, DVD „Prechádzka po Rači“; 
 2. História vzniku a pomenovania obce v povestiach a v dokumentoch, návšteva v Račianskej pamätnej izbe; 
 3. O vinohradníctve a vinárskych tradíciách v Račišdorfe; 
 4. História račianskych kostolov a kaplniek, tradície a ľudové zvyky zimného obdobia v Račišdorfe; 
 5. Kuriálne domy a usadlosti; história najstaršej račišdorfskej ulice; 
 6. Tradičný spôsob života v Račišdorfe, roboty a úžitok z vinohradov; 
 7. Tradície a ľudové zvyky jarného obdobia, Ot Fašanku po svatojánsku noc; 
 8. Voda a oheň – dobrí sluhovia, ale zlí páni, o veľkých požiaroch a povodniach v obci; vznik a tradície Dobrovoľného hasičského spolku v Račišdorfe; 
 9. Roky meruôsme v Račišdorfe; kultúrny a spoločenský rozvoj v obci od 2. polovice 19. Storočia; 
 10. História račišdorfských škôl, významné osobnosti obce; 
 11. Od konskej železnice po rozvoj Rendeza; 
 12. Premeny Račišdorfu na Raču, jednu z mestských častí veľkej Bratislavy;

Druhý predmet „Psychické a fyzické zdravie“ prednášal zbor lektorov, ktorí boli špecialisti na jednotlivé témy. Prednášky boli spojené s možnosťou dávať lektorom doplňujúce otázky a diskutovať o jednotlivých témach:

 1. Umenie žiť a starnúť /PhDr. Jana Maniková/ 
 2. Záťaž a stres, ako ich úspešne zvládať /PhDr. Jana Maniková/ 
 3. Vplyv faktorov prostredia na imunitný systém / prof. Katarína Horáková/
 4. Cvičenie pamäti, Alzheimerova choroba /PhDr. Mária Čunderlíková/ 
 5. Cielená starostlivosť o duševné zdravie výživou / prof. Katarína Horáková/ 
 6. Pozitívne myslenie, úcta a sebaúcta v našom živote /PhDr. Jana Maniková/ 
 7. Rehabilitácia /Galina Kubalová/ 
 8. Správna výživa v každom veku /Prof. Katarína Horáková/ 
 9. Starostlivosť o vzhľad a krásu v každom veku /Elena Miklošová/ 
 10. Náročné životné situácie /PhDr. Jana Maniková/ 
 11. Narkománia, alkoholizmus a iné závislosti /Mudr. Ľubomír Okruhlica/ 
 12. Bývanie – pohodlie a bezpečnosť seniorov /Ing. Branislav Jelenčík, PhDr. Jana Maniková/

Záver školského roka sa niesol „v sviatočnej atmosfére očakávania prázdnin“. Na spoločnom stretnutí účastníkov oboch predmetov tí, ktorí absolvovali predpísaný počet sústredení, dostali absolventský certifikát, od starostu p. Pilinského odznačik Rače a p. Máťuš prispel k príjemnej atmosfére pohárikom bieleho a červeného vínka. Účastníčky priniesli napečené slané a sladké koláčiky a tak v príjemnej debate spoločne ukončili prvý rok račianskej SeniorAkadémie.

Tešíme sa na 2. ročník, v ktorom sú pripravené 4 študijné témy, z toho 3 nové; štvrtý predmet „Dejiny a vývoj MČ Rača“ vo svojej premiére v r. 2013/14 mal úžasný úspech a preto sme sa rozhodli ho zopakovať. SA je určená tým, ktorí majú záujem rozšíriť, prehĺbiť alebo doplniť si vybrané oblasti poznania, bez ohľadu na dosiahnuté vzdelanie. Prednášky vychádzajú z teórie so silným previazaním na prax a životné skúsenosti seniorov; sú spojené s diskusiou a výmenou poznatkov medzi účastníkmi. Podmienkou účasti je veková hranica 50 rokov, vyplnená prihláška a zaplatený stanovený poplatok 50,00 € na celý rok. Prednášky začínajú koncom septembra 2014 a končia začiatkom júna 2015, konajú sa v zasadačke Obecného úradu Rača, približne každé 2 týždne, pravdepodobne vo štvrtok v čase od 13:00 – 15:00 hod., celkom 12 stretnutí. Aby sa otvorila študijná skupina, musí mať minimálne 12 účastníkov. Podrobnejšie a priebežne aktualizované informácie nájdete na www.jmprofi.sk.

Ak máte doma rodičov, starých rodičov, o ktorých si myslíte, že by ich naše prednášky zaujímali, môžete im zakúpiť darčekový poukaz, ktorý pre vás pripravíme na konkrétny predmet a na meno vašich blízkych. Sme presvedčení, že im urobíte radosť novou skúsenosťou, pripravíte im zaujímavý a zmysluplný program na voľné chvíle.

Prihlášky nájdete na uvedenej webstránke, resp. na určených miestach, napr. v podateľni na MU Rača. Ďalšie odpovede môžete získať na tel. čísle 0904 858 234, PhDr. Jana Maniková, alebo mailom na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript..

DEJINY A VÝVOJ MČ RAČA

 1. Po stopách histórie v Rači 
 2. História vzniku a pomenovania obce v povestiach a v dokumentoch, návšteva v Račianskej pamätnej izbe 
 3. O vinohradníctve a vinárskych tradíciách v Račišdorfe 
 4. História račianskych kostolov a kaplniek, tradície a ľudové zvyky zimného obdobia v Račišdorfe 
 5. Kuriálne domy a usadlosti; história najstaršej račišdorfskej ulice 
 6. Tradičný spôsob života v Račišdorfe, roboty a úžitok z vinohradov 
 7. Tradície a ľudové zvyky jarného obdobia, Ot Fašanku po svatojánsku noc 
 8. Voda a oheň – dobrí sluhovia, ale zlí páni, o veľkých požiaroch a povodniach v obci; vznik a tradície Dobrovoľného hasičského spolku v Račišdorfe
 9. Roky meruôsme v Račišdorfe; kultúrny a spoločenský rozvoj v obci od 2. polovice 19. Storočia 
 10. História račišdorfských škôl, významné osobnosti obce 
 11. Od konskej železnice po rozvoj Rendeza 
 12. Premeny Račišdorfu na Raču, jednu z mestských častí veľkej Bratislavy;

PSYCHOLÓGIA V NAŠOM ŽIVOTE I.

 1. O čom nám psychológia rozpráva 
 2. Človek je tvor spoločenský, ako spolu žijeme a spolupracujeme 
 3. Vývojové obdobia človeka a ich špecifiká 
 4. Osobnosť človeka
 5. Komunikácia medzi ľuďmi 
 6. Neverbálna komunikácia 
 7. Keď konflikty kazia naše dni 
 8. Empatická asertivita
 9. Riešenie a zvládanie záťažových situácií 
 10. Ako prežívame zmeny v živote 
 11. Psychologické poradenstvo 
 12. Psychológia životnej múdrosti;

ZAČÍNAM PODNIKAŤ PO PÄŤDESIATKE 

 1. Podnikanie seniorov, prečo začať, nutnosť alebo príležitosť, príklady a skúsenosti 
 2. Úvod do podnikania - malé a stredné firmy, podnikatelia, proces podnikania, podnikateľské prostredie 
 3. Manažérske zručnosti pri podnikaní
 4. Špecifiká začínajúceho podnikania, techniky pre rozvoj začínajúcich firiem, podpora a zdroje 
 5. Identifikácia príležitostí, podnikateľské myslenie, podnikateľský model, podnikateľské stratégie 
 6. Podnikateľský plán a podnikateľské plánovanie 
 7. Marketing - segmentácia trhu, analýza konkurencie, marketingová komunikácia, marketingové nástroje 
 8. Vývoj podnikateľských nápadov, rozpracovanie podnikateľského zámeru 
 9. Tvorba biznis modelu, vstup na trh, analýza trhu 
 10. Podpora predaja, realizácia podnikateľského zámeru 
 11. Kontrola - nástroj rozvoja podnikania 
 12. Vyhodnotenie podnikateľských aktivít, napĺňanie cieľov;

SVIATOČNÉ A MIMORIADNE PRÍLEŽITOSTI V NAŠOM ŽIVOTE

 1. Slušné správanie medzi ľuďmi – prežitok alebo trvalá hodnota 
 2. Spoločenský protokol a etiketa v praxi, diplomatický a biznis protokol
 3. Rôzne druhy spoločenských akcií a podujatí
 4. Pripravujeme spoločenskú akciu, rodinnú alebo priateľskú oslavu; oznámenia, pozvánky, zasadací poriadok, povinnosti hostiteľa 
 5. Ako pripraviť sálu, miestnosť, stôl 
 6. Stolovanie – zásady, princípy 
 7. Privítanie hostí, príhovor, poďakovanie,... - naučme sa rozprávať v sviatočných chvíľach
 8. Správanie sa pri rôznych spoločenských akciách, dávanie a prijímanie darov, 
 9. Niečo o dobrom jedle pri rôznych príležitostiach 
 10. Niečo o víne pri rôznych príležitostiach 
 11. Niečo o káve pri rôznych príležitostiach 
 12. Niečo o obliekaní pri rôznych príležitostiach;

TEŠÍME SA NA VÁS A NA VAŠICH BLÍZKYCH!

Kontaktné údaje

JMPROFI, s.r.o.
Mudrochova 3, 831 06 Bratislava III.
Mobil: 0904 858 234
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Všetky práva vyhradené JM Profi, s.r.o. © 2012. Webdesign by trueCreative.