Zážitkové tréningové programy

Zážitkové tréningové programy sú špecifickou formou relaxácie, ale i získavania poznatkov o sebe samom, o svojej odolnosti voči záťaži a stresu, schopnosti komunikovať v záťažových situáciách, riešiť špecifické situácie, o tíme, procesoch, ktoré pri budovaní tímu prebiehajú. Outdoorové aktivity sú pripravené a realizované v spolupráci s aktívnymi športovcami a trénermi, sú spoločne analyzované s psychológom.

Aktivity sú realizované v rôzne veľkých skupinách a s náplňou, ktorá je prediskutovaná s klientom.